Master Lisans ve Sub Franchising Nedir?

 

Master Lisans nedir?


Master Lisans, bir franchisor firmanin bir ülke ya da belli bir bölge için, bir baska kisi için ya da firma'ya kendisi adina franchise verme yetkisini tanimasidir. Franchisor firma kendi ülkesi disindaki ülkelerde tek tek franchise verme yerine, o ülke için bir Master Lisansör bulur ve o ülke içinde franchise verme yetkisini devreder. Bu yetkiyi içeren sözlesmeler master lisans bazen yalniz bir ülkeye degil, birkaç ülkeyi kapsayabilir.


 


Sub Franchising nedir?


Uydu sirkete, yani Franchisee'ye yerel veya bölgesel uygulama hakki verilmesiyle, uydu sirketlerinin franchising sistemiyle dikey büyüme seklinde çogalmalarina "Sub-Franchising" denir.