Ödeme şekilleri


Franchisee'nin kullanma hakkini aldigi marka ve sistem için, Franchisor' a yapacagi ödemeler çesitli sekillerde olabilir.

 

o Sözlesmenin akdi ile yapilan toplu ödeme (ön ödeme/ Lump Surn Fees)

 

o Devamli ve belli dönemler halinde yapilan ödemeler (Royalty)

 

Royalty ödemeleri genellikle brüt ciro üzerinden hesaplanir ve cironun bir orani seklinde saptanir. Nadiren aylik maktu ücretler halinde de belirlenebilir. Franchisor verdigi destek hizmetleri için ek ödemeler isteyebilir. Bu ödeme franchisor'un verdigi hizmetler dolayisiyla yaptigi masraflarin karsilanmasina yöneliktir.

 

Ödemelerin ne sekilde yapilacagi (nakit, açik hesap, akreditifli ödemeler vs.) da sözlesmenin bu basligi altinda düzenlenir.